COACHING HOLISTYCZNY PRO CUD DLA PAR

Holistyczny PRO CUD
O sesji
Ratowanie siebie w związku
Prace domowe
Prowadzący: Irena Beata Ratke i Andrzej Marian Kubiak


JEŻELI CHCESZ COŚ ZROBIĆ DLA DZIECI, DLA RODZICÓW,... DLA ZWIĄZKU,
TO ZRÓB COŚ DLA SIEBIE, ABY TO TOBIE BYŁO W TYM ZWIĄZKU LEPIEJ

HOLISTYCZNY PRO CUD

ZAPRASZAMY
NA
WARSZTAT

13-14.09.14

więcej w pliku PDF
na dole stronyO COACHINGU

więcej ... ->

Holistyczny, czyli postrzegający związek przez pryzmat otoczenia, wszystkiego co potocznie nazywamy podstawową komórką rodzinną oraz indywidualnych potrzeb, możliwości i chęci partnerki i partnera. PRO (Praca Relacje Otoczenie), to obszary pracy na rzecz właściwego stosunku do budowania związku opartego na świadomym uczestnictwie, klarownej komunikacji i poszanowaniu praw obu stron. CUD (Ciało Umysł Dusza), to prozdrowotna dbałość o somatyczne powiązania i siły wolicjonalne każdego z partnerów oraz unikanie toksycznych wpływów.

...

O SESJI:

Sesja coachingu PRO CUD dla par, jest prowadzona przez parę trenerów.
Takie rozwiązanie gwarantuje poczucie braku stronniczości ze strony osoby prowadzącej (mężczyzny lub kobiety) i stwarza szansę zadbania o interesy obu stron. Oczekiwania wobec partnera czy partnerki, zależności pomiędzy nimi, możliwości realizowania siebie w związku i rozwiązywanie bieżących problemów, wyznaczanie celów i priorytetów, redukowanie napięć, dążenie do konsensusu i współpracy nad wspólnym dobrem, to tylko niektóre kierunki sesji.

...

RATOWANIE SIEBIE W ZWIĄZKU:

Jeżeli każde z partnerów, nabierze zdolności tworzenia związku, to niezależnie od tego z jakimi z wybranych przez siebie osób w przyszłości będą tworzyć związki, będą potrafili cieszyć się ze współprzebywania i współtworzenia. To od ich wolnych wyborów zależy czy ich przyszły związek będzie realizowany w tym samym składzie.

...

PRACE DOMOWE:

Sam udział w sesjach obojga partnerów to tylko część wkładu w pracę na rzecz związku. Trenerzy po każdej sesji, zadają pracę domową. Taki wkład obojga partnerów podnosi skuteczność tej metody i gwarantuje szybkie wcielanie nabytych podczas sesji umiejętności.

...

PROWADZĄCY:

IRENA BEATA RATKE:
psycholog, terapeutka metodą RTZ, EMDR i neurofeedback, specjalista psychoonkolog i psychosomatyk, coach rozwoju osobistego. Trener / wykładowca i dyrektor Akademii Psychologii i Medycyny Holistycznej w Gdyni oraz wielu organizacjach społecznych i znanych firmach krajowych i międzynarodowych.

ANDRZEJ MARIAN KUBIAK:
psycholog, trener umiejętności społecznych, specjalista w zarządzaniu organizacją, relacjami i rozwojem osobistym. Trener / wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego - Warszawa, Wyższej Szkole Bankowości - Toruń / Bydgoszcz i Akademii Psychologii i Medycyny Holistycznej - Gdynia oraz w wielu organizacjach społecznych i znanych firmach krajowych i międzynarodowych.***

SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG!

ZAPRASZAMY
Z ATENCJĄ SP Z O.O.

Strona Główna

***

REALIZUJEMY ZAŁOŻENIA IDEOWE
PLATFORMY ETITO

Edukacja Talenty Inwestycje Terapie Opieka